Adolfsen, Tom 2.gif

Annonse


Adolfsen vil ikke selge PC

Adolfsen, Tom 2.gif

– Vi skal løpe fortere inn i nye områder, enn vi forlater våre gamle områder. En forutsetning for utvikling og vekst er at konsernet skal satse på områder som er mer etterspurte enn gjennomsnittet, og som har bedre fortjenestemarginer, lover Adolfsen.

Tro på bedriftene
– Nettverket er den største pådriveren for utviklingen, mener Adolfsen, og tror at det vil det fortsatt være de neste to-tre årene. Spesielt regner han med en eksplosiv vekst på bedriftsmarkedet.

Merkantildata har lenge satset på den såkalte konvergensen – sammensmeltingen av data og telekom. Allerede første halvdel av 1995 satset selskapet på integrasjon mellom de to områdene. Valget kom etter å ha snakket med kunder og leverandører.

Annonse
Hurtig utvikling
– Men utviklingen går selvfølgelig raskt. For ni måneder siden snakket leverandørene om en balansert vekst mellom IP-telefoni og vanlig telefoni. Seks måneder senere heter det at IP-telefoni er det eneste å satse på. Videre tror jeg at det å posisjonere seg innen trådløs kommunikasjon er strategisk viktig, sier Adolfsen.

Vekstkåte
Anslag går ut på at det samlede tele- og datamarkedet i Norden er på 300 milliarder kroner. Av dette står IT for i underkant av 170 milliarder.

– Så vekstkåte som vi er, er det klart at vi gjerne vil inn på et marked som er nesten like stort som det vi er på i dag. Det vi spør oss om er hva innen telekom vi bør satse på, – med basis i IT-produkter, sier Adolfsen, og holder døren åpen for fortsatte oppkjøp.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse