Sponheim, Lars ny

Annonse


Turbo-utvalg for Fornebu

Sponheim, Lars nyFredag denne uken bekjentgjorde Nærings- og handelsminister Lars Sponheim at et hurtigarbeidende utvalg er nedsatt. Utvalget skal innen tre uker foreslå kravspesifikasjonene for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Ikke bare én
Pressemeldingen fra departementet levner imidlertid liten tvil om at Sponheim fortsatt er skeptisk til IT-Fornebus planer. Næringsministeren vil ha flere aktører på banen.

– Kravspesifikasjonene skal utarbeides slik at flest mulig interessenter kan delta i konkurransen, sier Lars Sponheim.

Han presiserer at også nye interessenter skal kunne delta.

Utvalget
Utvalget skal bestå av både representanter for næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU (Tronheim) skal lede utvalget.

De andre medlemmene er: rektor Knut Brautaset (Høyskolen i Agder), direktør Erling Maartmann-Moe (New Media Science), adm. direktør Ingvild Myhre (Alcatel Telecom Norway), direktør Sven Otto Remø (Procontra), universitetsdirektør Tor Saglie (Universitetet i Oslo) og direktør Egil Skibenes (ID ComNet).