Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Ansatte forsvarer Sense

Foto: Jørgen berner Ross100 ansatte i Sense Communications fikk varsel om oppsigelse på grunn av at investorer har holdt tilbake penger. Nå sender de oppsagte ut en pressemelding der de slår ring om Sense.

Støtter Sense
I pressemeldingen lyder det:

“Konseptet som Sense ønsker å bygge sin virksomhet omkring er etter de ansatte mening unikt, fordelaktig for skandinaviske telekomkunder og vil være med på å prege fremtidens utvikling av Telekom-markedet. Dersom ikke Sense får mulighet til å gjennomføre konseptet, er det en felles oppfatning at alternative selskaper fullfører dette”.

I tillegg tar de ansatte sterk avstand fra anklager som retter seg mot enkeltpersoner i firmaet.

Dørum dreper
De ansatte uttrykker vantro over at Samferdselsdepartementet valgte å overprøve Post- og teletelilsynets kjennelse om å ikke gi oppsettende virkning på Telenors klage.

“Post og Teletilsynets behandling har trygget de ansatte og gitt tro på sikre fremtidige arbeidsplasser”, heter i pressemeldingen.

Styreformann Trygve Tamburstuen jobber som kjent på spreng for å få i stand en midlertidig finansiering. Det vil kunne avverge at de ansatte slår selskapet konkurs på grunn av manglende lønnsutbetalinger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse