Annonse


Toppsjef forlater Tandberg

Qvist får tre millioner kroner i kompensasjon for å fratre. I tillegg får han beholde opsjoner på 350.000 aksjer.

Enighet om avgang
Hans Christian Qvist tiltrådte stillingen som adm. direktør i Tandberg Data 1. mars 1998.

Qvist ble sykmeldt i begynnelsen av juli 1998. Han er nå friskmeldt, men fratrer med virkning fra 1. mars 1999. Erik Normann fortsetter som administrerende direktør i Tandberg Data.

– Som en følge av at Tandberg Data har vært gjennom flere forandringer i 2. halvår 1998, har partene i fellesskap blitt enige om at Qvist fratrer, heter det i en melding.

Annonse


Gode penger
>Qvist får et beløp tilsvarende to årslønner, Han får også beholde en opsjonsordning på 350.000 aksjer. Innløsningskursen er på 29 kroner, med tillegg av en prosent i opsjonens løpetid.

Tandberg Datas aksjer ble omsatt for mellom 27,50 og 34 kroner i februar i år. Opsjonen utløper den 15. august 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse