Annonse


Rett vest for ElTele Østfold

Hovedkontoret havner trolig i Horten, Tønsberg eller Sandefjord.

Fullverdig kommunikasjon
Det nye ElTele Vestfold skal bygge et fullverdig tele- og datakommunikasjonsnett i byer og tettsteder i nedre Telemark, Vestfold og nedre Buskerud.

– Hvor vi legger hovedkontoret er avhengig av flere forhold, blant annet interesse fra berørte kommuner, sier adm. direktør Svein Erik Simensen i ElTele Østfold til NewsWire. Han vil lede ElTele Vestfold inntil ny direktør er ansatt. Det skjer trolig innen 1. april i år.

Frem til bruker
El-Tele Vestfold skal bygge ut lokale nett frem til bruker.

Annonse


I Vestfold vurderer selskapet å bygge slike nett i Borre, Holmestrand, Larvik, Sande, Sandefjord, Stokke, Tønsberg og Våle. I Buskerud vurderer selskapet utbygging i Kongsberg- og Drammens-området, samt Hønefoss og Ringerike på noe lengre sikt. I Telemark vurderer de å bygge ut i Porsgrunn, Siljan, Skien og Bamble.

Nye eiere
ElTele Vestfold er foreløpig eid av ElTele Østfold, og dermed også av kraftselskaper i dette fylket. Simensen arbeider med å få en tilsvarende eierstruktur i vest.

– Vi regner også med å få flere lokale eiere i ElTele Vestfold, sier Simensen. Kraftforsyningen og annen offentlig virksomhet er mest aktuelle eierkandidater. Simensen sier selskapet har flere interessenter.

Nye arbeidsplasser
Det nye selskapet vil gi flere nye arbeidsplasser i området. I løpet av året skal 15 medarbeidere rekrutteres. På sikt skal selskapet vokse til mellom 40 og 50 ansatte.

I tillegg kommer ringvirkninger ved nyetableringen. I Østfold er ElTele nå største leier av gravemaskinlag. For tiden graver inntil 12 lag ned grøfter for fiberkabel. Selskapet må også rekruttere leverandører på utstyrs- og servicesiden.

– Vi vil også vurdere å kjøpe eller alliere oss med lokale selskaper for å sikre oss et utbyggings-, service- og salgsapparat, sier Simensen. Installasjon, fiberskjøting og montasje er blant aktuelle områder.

Umiddelbart
ElTele setter umiddelbart i gang med å bygge et nett i de største byene og tettstedene i området. Dermed vil ElTele Vestfold tilby Telenor konkurranse på en dør-til-dør-tjeneste for tele- og datakommunikasjon mellom de fleste regioner i Sør-Norge.

Opprettelse av et slikt totalnett ble mulig sist torsdag. Da innledet ElTele-selskapene og Bane Tele et epokegjørende samarbeid i Norge, hvor et såkalt aksessnett ble slått sammen med et transportnett.

– Tidligere måtte alle konkurrerende teleoperatører leie aksesslinjer av Telenor, sier Simensen.

Eies av kraftverk og netteiere
Selskapets kunder er bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg til Vestfold er det nå ElTele-selskaper i Østfold, Oslo, Rogaland, Bergen og Trondheim. Selskapene tilbyr alle moderne tele- og datakommunikasjonstjenester.

Eiere er stort sett lokale kraftverk og netteiere. Nye lokale fibernett legges sammen med strømledningene inn til næringsbygg og offentlige virksomheter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse