Moland.gif

Annonse


Økt resultat for Telenor

Moland.gif

De viktigste resultatene for i fjor var driftsinntektene som viste nær 28,4 milliarder kroner. Dette er vel 11 prosent mer enn året før. Driftsresultatet var på 3.847 millioner kroner. Dette er 1.081 millioner mer enn i fjor. Og resultat før skatt økte med 592 millioner til 2.507 millioner kroner.

Tilfredsstillende resultat
– Dette resultatet er tilfredsstillende og gjenspeiler en meget sterk trafikkvekst i både fast- og mobilnettene, og innen satellittkommunikasjon. Resultatet er også påvirket av prisreduksjoner i 1998 på til sammen 800 millioner kroner, sier konserndirektør Torstein Moland.

Økning i trafikken
Antall trafikkminutter i fastnettet økte med vel 16 prosent fra 1997 til 1998. Størst var veksten i lokaltrafikk og trafikk til mobilnettene Den økte lokaltrafikken skyldes blant annet mer bruk av Internett, som nå står for 20 prosent av trafikken.

Annonse


Ved utgangen av året hadde Telenor Mobil 1.260.000 GSM-abonnenter, en netto tilgang i 1998 på 389.000. Antall NMT-abonnenter sank med 77.000 til 311.000 abonnenter.

Internett og ISDN
Antall internettabonnenter i privatmarkedet utgjorde 260.000 ved årets utgang, en økning på 95.000 abonnenter i løpet av 1998.

Samtidig skifter stadig flere til ISDN. Antall vanlige ”gammeldagse” linjer ble i løpet av året redusert med 157.000, mens antall ISDN-linjer økte med 358.000.

Bedre utbytte
Avkastning på sysselsatt kapital var i 1998 på 11,7 prosent, mens tallet for 1997 var 10,6 prosent. Samlet rentebærende gjeld var 11,4 milliarder kroner, som er vel 2,2 milliarder mer enn foregående år. Egenkapitalandelen utgjorde 44,2 prosent mot 44,7 prosent ved utgangen av 1997.

I 1998 ble det utbetalt utbytte for 1997 på 570 millioner kroner. I statsbudsjettet for 1999 er det forutsatt et utbytte på 675 millioner kroner for 1998.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse