Dell 450 MHz PC

Annonse


Telenor omgår regelverk

Dell 450 MHz PC

Om man tolker regelverket bokstavelig er dette ulovlig. Alt hjemlån skal være begrunnet i tjenestelig bruk om det skal kunne komme inn under ordningen med skattefritak. Ikke alle av Telenors ansatte kan strengt tatt komme med en slik begrunnelse.

“Alle” har Telenor-PC
På en pressekonferanse om gunstige lån av PC via arbeidsgiver kunne personaldirektør Gunn Bente Johansen i Telenor fredag opplyse at 11.000 Telenor ansatte har gått inn på opplegget.

– Det var noe mer enn ventet, sa hun og la til at med dette kunne man trygt anta at så å si alle Telenor ansatte nå hadde hjemme-PC.

Annonse


Informasjon og opplæring
Begrunnelsen for å gi tilbudet til installatører og montører var ikke bare at disse yrkesgruppene innenfor Telenor vil måtte ha en viss datakompetanse for å utføre jobben sin i fremtiden. Like viktig var det at svært mye av Telenors interne informasjon og opplæring gis via Internett eller Intranett.

– En PC er ikke bare et arbeidsverktøy, den er også et informasjonsverktøy, slo Gunn Bente Johansen fast.

Ingen skattesmell
– Uten en viss kompetanse innen IT, vil disse medarbeiderne heller ikke kunne ta del i intern informasjon og opplæring i Telenor, sa Gunn Bente Johansen. Hun fryktet ikke noen skattesmell verken for Telenor eller medarbeiderne på grunn av denne måten å løse problemet på.

Gunn Bente Johansen sa at innen to år vil minst halvparten av all opplæring innen Telenor foregå ved hjelp av IT.