Arkiv

Annonse


Politikere bremser e-handel

Arkiv

Europa med en felles valuta og flere land med relativt høy nettilknytning, burde ha gode muligheter til å ta bli en betydelig aktør innen elektronisk handel. Men ifølge en studie av Forrester må europeiske politikere, og ikke nettkremmere, ta mye av skylden, melder Wired News.

Byråkrati bremser
Mangel på koordinasjon mellom de ulike regulatoriske organer i Europa skaper mye frustrasjon.

I følge lederen av studiet, Dr. Therese Torris, faller Internett mellom lovverket for ulike medium som print, TV og radio. Torris klager også på den manglende kompetansen blant europeiske jurister og byråkrater. Torris vedgår at slike konflikter skjer mellom stater i USA, men at amerikanske advokater og dommere har større kompetanse.

Annonse


Cyber-lover
Torris anbefaler at firmaer tar en mer aktiv rolle i utformingen av lovverket. Begge parter må utnytte synergien av komplementerende kompetanse. Andre er derimot skeptiske til et slikt samspill mellom næringsliv og det offentlige.

Graham Smith, en cyberjurist for advokatfirmaet Bird and Bird, er noe mer skeptisk.

– Samregulering er et kontroversielt område som tøyer grensene for lovstiftelse av demokratiske regjeringer. Dette blir en gråsone mellom stat og private næringsinteresser, sier Smith til Wired.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse