Annonse


Merarbeid med SET

Eforum, som er en medlemsorganisasjon for aktører innen elektronisk handel har vært en aktiv SET-pådriver.

Flere grunner
Styreleder Grete Sørensen i eforum mener det er mange grunner til at bruken av SET har utviklet seg tregere enn forventet.

Hun mener den tekniske biten fungerer bra, men at det er for få som har markedsført produktet. Så langt er det bare Eurocard som har tilbudt det til alle sine kunder.

– Man har ikke ønsket å pushe produktet før man blir kvitt barnesykdommene. Bankene må bli mer aktive i promoteringen før folk tar det i bruk, sier hun til ITavisen.

Annonse


Teknologien fungerer
BBS’ produktsjef for elektronisk handel, Elisabeth Tangvik, konstaterer at det tekniske fungerer, men at bruken er beskjeden.

– Som et pilotprosjekt har K-Bank, Sparebanken-Nor og Gjensidige latt et begrenset antall ansatte prøve tjenesten. Hvis de blir fornøyd skal SET lanseres for kundene.