Annonse


Bedre datasikkerhet fra Ibas

Sletting av sensitiv informasjon kan være problematisk. Organisasjoner som politi, stat og kommune, forsvaret, bank og forsikring, for bare å nevne noen, er fullstendig avhengige av at dataene behandles på forsvarlig vis. Det er dette ISEC skal hjelpe til med.

Raskt og sikkert
ISEC, hevder Ibas, gir sluttkundene mulighet til å få slettet data raskt og 100 prosent sikkert, uavhengig av media og operativsystem.

Slettingen kan dessuten skje i kundens lokaler. Slikt gir høyere effektivitet, reduserte kostnader og bedre service, skriver Ibas i en pressemelding.

ICL Norge autorisert
Ibas vil distribuere og bruke ISEC gjennom autoriserte partnere. ICL Norge AS er det første selskapet som har oppnådd sertifisering som Ibas’ datasikkerhetspartner. ICL har dermed autorisasjon til å bruke Ibas’ sikkerhetsprodukter og utføre datasikkerhetstjenester på lik linje med Ibas.

Annonse


En blivende autorisert partner til Ibas må gå gjennom en autorisasjonsprosess for å tilegne seg den nødvendige kompetansen for å utføre sikker sletting av informasjon.

Kompetansen implementert
Denne kompetansen er også implementert i ISCE i form av hardware, software og prosedyrer. Software distribueres til autoriserte partnere og brukes til å slette fungerende harddisker. Denne slettingen er ikke destruktiv, og harddisken kan dermed brukes etterpå.

Er harddisken defekt, kan man ikke bruke programvare til å slette data. Ibas løser dette problemet ved å bruke en spesialdesignet dagausser, eller en enhet for avmagnetisering. Denne sletter lagringsmediet ved at det tilføres et sterkt magnetisk felt.

ISCE-konseptet håndterer også kvalitetskontroll, melder Ibas. Det kan avdekke og registrere avvik i sletteprosessen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse