Annonse


Det koster å være på nett

– Det koster 20 ganger mer å sette en bedrift i stand til å betjene Internett-kundene ordentlig, enn det koster å bare åpne nettbutikken, sier Drobik til Dagens Næringsliv.

Total omlegging
– Den typiske nettløsningen er å sette opp en fancy nettbutikk. Når kundene begynner å kreve ytterligere service støter de imidlertid på bedriftens eksisterende datasystemer og organisasjon. Der starter problemene for mange, sier Drobik, som leder analyseselskapet Gartner Groups arbeid med e-handel i Europa.

Å flytte virksomheten ut på Internett krever total omlegging av rutiner.

Nye muligheter
For å få nettsatsingen til å lønne seg må bedrifter også utforske alle de nye inntektsmulighetene nettet gir.

Det innebærer at Snåsa Skrueselskap må belage seg på å selge nettannonser, og ikke minst tjene penger på opplysningene bedriften samler om kundene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse