Augland, Anne-Karin

Annonse


Telenor inn på nytt marked

Augland, Anne-Karin

Svært mange tradisjonelle elektroinstallatører har de siste årene også tilbudt data- og teleinstallasjoner. Samtidig har Telenor IT Service og Installasjon gått den andre veien, og fått inn kompetanse på sterkstrøm.

– Vi vil tilby hele pakka, sier fungerende informasjonsdirektør Anne-Karin Augland til ITavisen.

Varsler tøffere konkurranse
Gjennom det siste året er blitt stadig viktigere for Telenor å kunne tilby elektroinstallasjon, for å kunne konkurrere om totalleveranser og priser.

Annonse


– Vi ønsker ganske enkelt å bli enda mer konkurransedyktige, sier Augland.

Lovpåbudt kontroll
– Nå vil vi utnytte den elektrokompetansen vi har, ved å tilby internkontroll av elektriske anlegg. Det er samtidig et middel til å komme i kontakt med nye kunder, sier hun.

Lov om internkontroll pålegger eiere og brukere å kontrollere de elektriske anleggene, kartlegge eventuelle farer og problemer, og iverksette utbedring.

Størst på installasjon
Telenor IT Service og Installasjon med sine 5 300 ansatte, arbeider innenfor hele spekteret av tele, data, elektro, sikkerhet og integrerte løsninger.

Etter å ha installert strukturert kabling i et bygg, følges installasjonen gjerne av drifts- og serviceavtaler, oppfølging, modernisering, og nå også kontroll.