Annonse


Teleselskap satser på for mye

– I vår industrivisjon ser vi en utvikling der vi om 5-7 år har fire til fem dominerende selskaper i Europa, som vil ha rundt 70-80 prosent av volummarkedet innen tele og data, sier partner Esben Fiane i konsulentselskapet PriceWaterhouseCooper (PwC) til Aftenposten.

Segmentering
Fusjonen mellom Telia og Telenor blir bare et skritt på veien mot et fåtall teleselskaper i Europa. Samtidig kan telesektoren bli delt mellom selskaper innen data/IT, og inn mot TV/telefoni.

I PwCs visjon for fremtidens teleselskaper er det to sterke drivere; stordriftsfordeler og fokuserte kundebehov. Den første vil føre til mer konsentrasjon, den andre til mer segmentering.

– De tidligere monopolistene som dekket alle markedsområder vil bli angrepet fra alle kanter. For å forsvare seg vil vi se at de segmenterer etter kundebehov, sier Fiane.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse