Dørum1/12

Annonse


Dørum med telegaranti

Dørum1/12Tirsdag sendte statsråden ut en pressemelding om at landsdekkende teletjenester også skal sikres etter en fusjon mellom Telenor og Telia.

– Skal ha ansvar
– Det nye teleselskapet skal videreføre de oppgaver som Telenor og Telia har i dag. Selskapet har ansvar for å oppfylle landsdekkende forpliktelser som gjelder tilbud av teletjenester, i samsvar med gjeldende lovgivning, konsesjonsvilkår og andre reguleringer i Norge og Sverige, sier Dørum.

Statsråden mener at dette skal være ivaretatt av intensjonserklæringen som eierne av Telenor og Telia har undertegnet.

Distriktshensyn
– De distriktspolitiske hensyn i telepolitikken vil i framtida, som i dag, bli ivaretatt gjennom myndighetenes fastsetting av konsesjonsvilkår og gjennom regelverk og lovgivning som sikrer overordnede mål – som blant annet levering av landsdekkende teletjenester, sier Dørum.