Deskill

Annonse


Dette er Telenor-takstene

DeskillDe viktigste endringene er at abonnementet blir dyrere, men det blir billigere tellerskritt. Lokaltakstsonene er også kraftig utvidet, og innebærer litt forenklet at det er lokaltakst til alle fylker som grenser til ditt. Oslo/Akershus, Østfold/Vestfold og Troms/Finnmark sees som «ett» fylke.

Billigere Internett
Ringer du et 810-nummer for å koble deg til Internett får du for 10 kroner måneden stor rabatt. Dette gjelder ifølge Telenor om lag 96% av markedet. Rabatten avgjøres av hvor mye du ringer. Se tabell nedenfor.

Abonnementspriser

Kr. per mnd. inkl. mva.1.1.9925.03.99Endring
Basis telefonabonnement
136
149
+13
ISDN basis-abonnement
178
219
+41

Trafikkpriser

Kr. per min. inkl. mva.1.1.9925.03.99Endring
Startpris per samtale
0,40
0,45
+0,05
Lokalsamtaler (dagtid kl 08-17)
0,25
0,22
-0,03
Lokalsamtaler (kveld/helg)
0,14
0,14
Fjernsamtaler (dagtid kl 08-17)
0,48
0,40
-0,08
Fjernsamtaler (kveld/helg)
0,40
0,35
-0,05
Til mobiltelefon (hele døgnet):
  – til Telenor Mobil-abonnenter
  – til NetCom-abonnenter

1,85
2,05

1,69
1,87

-0,16
-0,18
Til utlandet (hele døgnet):
   – Sverige
   – Danmark/Finland
   – Storbritannia
   – Tyskland
   – USA
   – Canada
   – Bosnia Hercegovina
   – Australia
   – Brasil
   – Pakistan
 
1,20
1,30
1,70
1,90
2,50
2,90
3,85
4,85
14,35
14,35
 
1,10
1,15
1,30
1,40
1,70
1,70
2,65
2,40
5,60
13,10
 
-0,10
-0,15
-0,40
-0,50
-0,80
-1,20
-1,20
-2,45
-8,75
-1,25
Opplysningen 180 (dag kl 08-20)
9,00
9,00
Opplysningen 180 (kveld/helg)
9,00
11,00
+2,00
Utenlandsopplysningen 181 (dag kl 08-20)
11,00
13,00
+2,00 *
Utenlandsopplysningen 181 (kveld/helg)
11,00
15,00
+4,00 *
* Startpris kr. 6,00 per samtale.

Internett-rabatt

Trafikk per mnd.Rabatt
0 – 199 kr.
22%
200 – 299 kr.
24%
300 – 399 kr.
26%
400 – 499 kr.
28%
Over 500 kr.
30%

Kilde: Telenor

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse