Telenr/Telia.gif

Annonse


Hvorfor Telia og Telenor

Telenr/Telia.gifDen fremste grunnen for fusjon er fortsatt behovet for å stå sterkere på det internasjonale markedet – ikke minst i samarbeidsopplegg med de store globale operatørene.

Hindrer ikke
Ette det ITavisen har grunn til å tro er derfor en fusjon mellom Telia og Telenor ikke til hinder for et samarbeid med BT, AT&T eller andre globale aktører. Tvert i mot er det en stor fordel.

Det andre hovedargumentet er at selskapene vil spare enorme investeringer på sitt hjemmemarkedet og der definerer de begge Norden som sådant.

Disse to hovedargumentene for fusjon er minst like sterke som de var for snart et år siden.

Mobil kattepine
Både Telia og Telenor opplever en veritabel mobil kattepine. Det er ikke bare Sense-vedtaket som begrenser Telia i Norge. Det er like mye redselen for over to milliarder i investeringer i et tredje mobilnett som de kan risikere ikke oppnår lønnsomhet på svært mange år.

Utviklingen i Danmark skremmer Telia-ledelsen. Like fullt er det deres klart og uttalte ambisjon å skape ett nordisk mobilnett. Det har fortsatt fungerende Telia-sjef Lars Berg klart uttalt.

Bedre er det ikke for Telenor. De viker tilbake for via Telenordia å bygge et fjerde mobilnett i Sverige. Og i denne sammenheng er det likegyldig hvem av partnerene i Telenordia som er mest skeptisk. Resultatet for Telenor er at de mister fart.

Tekno-utfordringer
Tiden for store investeringer i dagens gammeldagse mobilteknologi er snart forbi. Om et par år må både Telia og Telenor investere samlet et tosifret antall milliarder i det som kalles UMTS – Universal Mobile Telecommunications Services. Dette er teknologien som får de mobile og faste nett til å smelte sammen og som gir enorme mobile datahastigheter.

Investeringene er formidable – sannsynligvis i hvert land firegangen av hva det så langt har kostet operatørene å bygge GSM-nettene.

Dette stiller svære finansielle krav til hver enkelt operatør og det fremmer helt åpenbart behovet for større enheter i bransjen.

Telia vingeklipt
Telia har deltatt meget sterkt i Unicource. Denne alliansen er nå så vingeklipt og nedskalert at det knapt er noe mer enn et skall igjen. Telia står i realiteten uten en sterk global partner. Det er en situasjon de ikke kan leve lenge med. Trolig er behovet for å skaffe seg bedre internasjonale allianser større i Stockholm enn i Oslo.

Britisk samarbeid
En fusjon mellom Telenor og Telia vil legge forholdene godt til rette for et utvidet samarbeid med BT. Det ligger alt en intensjonsavtale på bordet i Oslo om at BT ønsker 20 prosent av et delprivatisert Telenor.

Den politiske åpningen for delprivatisering i Norge kan lett smitte til Sverige der det ikke lenger er knyttet noen politisk prestisje til det forrige mislykkede fusjonsforsøket. Og selv svenske sosialdemokrater må snart innse at de ikke kan stille seg utenom den entydige privatiseringstrenden i hele Europa.