Annonse


Liberale om hjemmePC

Fredrik Syversen i Kontor og datateknisk landsforening mener likevel regelverket blir praktisert langt mer liberalt hos enkelte arbeidsgivere.

I dette får han støtte fra Jan M. Evensen i CMA. Evensen sier at langt flere kommer inn under ordningen enn det som var hensikten fra myndighetenes side, men at det likevel er store grupper som faller utenfor.

Kommuner nøye
Kommunene er imidlertid nøye med å følge regelverket, slik at det er mye mindre overtramp her enn i det private næringsliv, mener han.

Statssekretær Endre Skjørestad i Finans og tolldepartementet ønsker ikke å kommentere om det ligger noen urettferdighet i dagens ordning. Han presiserer at ordningen ble laget før den nåværende regjeringens tid og at meningen var at ordningen skulle fungere til gjensidig nytte for arbeidsgiver så vel som arbeidstaker.

Eier
Det er ingen som vil si det, men i praksis vil brukeren bli stående som eier av hjemme-PCen straks den er nedbetalt og avskrevet.

Arbeidsgiveren har ingen interesse av en gammel og “utrangert” maskin. På dette tidspunkt har maskinen ikke lenger noen skattemessig betydning. Men dersom en bedrift går konkurs og brukerens PC ikke er nedbetalt, vil konkursboet kunne kreve maskinen tilbake fra brukeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse