Annonse


E-post på posten

Den svenske tjenesten egner seg for spesielt godt for kjedebrev, fakturautsendelser, pressemeldinger, etc. hvor mange mottakere skal ha den samme meldingen. Posten i Sverige står for utskrift, konvoluttering og ombæring.

Selv med alle fordelene er det allikevel ikke bare fryd og gammen. En av ulempene som oppstår er at utskriften blir seende ut som en e-postmelding.

Lagt ned i Norge
– Det norske Postverket har hatt en lignende ordning, men lagt den ned. I stedet har man her til lands utviklet to forskjellige produkter som har utgangspunkt i bruken av elektroniske medier, forteller rådgiver Nils Hoff.

Det første produktet er et volumprodukt, og brukes for eksempel hvis en kunde skal sende ut tusenvis av fakturaer. I slike tilfeller kan Posten ta seg av jobben med utskrift, konvoluttering og ombæring.

Annonse


Webbasert
– Den andre tjenesten er webbasert. Kunden sender inn sin melding via Postens Internett-side og legger ved et adresseregister over hvem som skal ha meldingen. Meldingen kan så skrives ut på den måten kunden ønsker det, for eksempel med firmalogo, adresse osv. Tjenesten er naturligvis tilgjengelig over hele verden, og en som oppholder seg i utlandet vil kunne spare masse penger på å sende brev via Postens Webtilbud, fortsetter Hoff.

Uansett hvor bestillingen kommer fra koster tjenesten 7,50 kroner per brev, hvilket inkluderer papir, konvolutter, utskrift, pakking, frankering og ombæring.

Kontoprogram mangler
Denne Internett-tjenesten er foreløpig bare tilgjengelig for pilotkunder, men vil bli lansert for alle andre i løpet av våren.

Posten ønsker å lage et kontosystem hvor kundene oppretter en konto og på denne måten forskuddsbetaler bruken av denne tjenesten. Foreløpig har samarbeidspartneren Telenor ikke opprettet et godt nok program til dette formålet.