Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vis id i databutikken

TELEGRAM: Bli ikke overrasket om du må vise legitimasjon når du skal kjøpe dataspill. Kulturdepartementet utarbeider nemlig lovforslag om aldersgrenser for dataspill.

Enkelte storleverandører av spill har allerede tatt i bruk Filmtilsynets aldersgrense, melder Aftenposten.

Kulturdepartementet vil i nær fremtid sende sitt forslag til en regulering av dataspillmarkedet ut på høring, opplyser ekspedisjonssjef Helge Sønneland til Aftenposten.

Skåne barn
For å skåne barn og for å få mer kontroll med voldsinnslagene i den stadig voksende dataspillfloraen, foreslo Statens Filmtilsyn i en utredning for Kulturdepartementet i september at aldersgrensene for kino- og videofilm også innføres for dataspill.

– Vi har registrert en positiv holdning til utredningen, sier Sønneland.

Egmont tidlig
Mens departementet arbeider med lov og forskrifter, bestemte Egmont Entertainment seg i november for å sette aldersgrenser på sine nye spill, utover de ulike internasjonale aldersgrensene som finnes.