Annonse


Vis id i databutikken

Enkelte storleverandører av spill har allerede tatt i bruk Filmtilsynets aldersgrense, melder Aftenposten.

Kulturdepartementet vil i nær fremtid sende sitt forslag til en regulering av dataspillmarkedet ut på høring, opplyser ekspedisjonssjef Helge Sønneland til Aftenposten.

Skåne barn
For å skåne barn og for å få mer kontroll med voldsinnslagene i den stadig voksende dataspillfloraen, foreslo Statens Filmtilsyn i en utredning for Kulturdepartementet i september at aldersgrensene for kino- og videofilm også innføres for dataspill.

Annonse


– Vi har registrert en positiv holdning til utredningen, sier Sønneland.

Egmont tidlig
Mens departementet arbeider med lov og forskrifter, bestemte Egmont Entertainment seg i november for å sette aldersgrenser på sine nye spill, utover de ulike internasjonale aldersgrensene som finnes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse