Annonse


Esso nekter bruk av mobil

– Mobiltelefoner avgir gnister som kan antenne bensingass. Risikoen for dette er liten, men det finnes eksempel på at det har skjedd, sier informasjonssjef Johan Lindberg i Essos finske avdeling.

At det nettopp er Finland som setter problemet på dagsorden er forståelig, Finland har verdens høyeste andel av mobiltelefoner.

Liten reaksjon
Det er den økende bruken av mobiltelefon som har fått Essos toppledelse til å reagere. Forbudet innføres på samtlige av Esso-stasjonene i Europa, melder den svenske næringsavisen Dagens Industri.

Hva vil reaksjonen være for den som neglisjerer forbudet?

– Ikke så mye. Han kommer til å bli minnet om anbefalingen om ikke å bruke telefonen ved pumpene, men vi kommer ikke til å rive telefonen vekk fra våre kunder, sier Lindberg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse