Annonse


Elektronisk skatt

Skattedirektoratet har nylig inngått avtale med Posten SDS om å få levert formidlingssentraltjenester til Skatteetatens Elektra-prosjekt.

Dette prosjektets hovedmål er å innføre elektronisk innrapportering av omsetnings- og likningsoppgaver og å redusere bruken av papirbaserte skjema, melder Posten SDS.

Prosjekt
Elektra står for ELEKTronisk RApportering, og Posten SDS’ oppgave blir å ta seg av EDI-trafikk (elektronisk datautveksling), web-løsninger og optisk lesing i forbindelse med innrapportering av omsetnings- og likningsoppgaver, både fra næringslivet og fra personlige skattytere.

Allerede fra 1. april 1999 skal Posten SDS ha i full drift en web-løsning på Internett som skal gi publikum anledning til å bekrefte og eventuelt gi tilleggsopplysninger til den nye, forhåndsutfylte selvangivelsen for 1998 som alle personlige skatteytere får tilsendt i begynnelsen av april måned.

Store besparelser
For næringslivet kan de nye elektroniske løsningene etterhvert innebære innsparinger i milliardklassen, ved at data om få år forventes overført direkte fra økonomisystemene til elektroniske skjemaer som sendes per EDI via Posten SDS til Skattedirektoratet.

For skatteetaten er overgangen fra manuelle, skjemabaserte løsninger et sentralt skritt i arbeidet med å oppnå økt effektivitet og gi bedre service til næringsliv og privatpersoner. Elektronisk rapportering ventes både å høyne kvaliteten på data og redusere det manuelle arbeidet med dataregistrering.

Kjerneområde
Posten SDS ser på Elektra-prosjektet en sentral oppgave i forhold til rollen i postkonsernet.

– Den er en milepæl knyttet til et av selskapets hovedfokusområder – elektroniske tjenester, heter det i pressemeldingen fra Posten SDS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse