Prosessor AMD-K6-2

Annonse


Prosessor-skred fra Intel

Prosessor AMD-K6-2I begynnelsen av desember kuttet Intel i all stillhet prisen på Celeron-prosessorene med 30 prosent. Hensikten var å konkurrere med AMD (Advanced Micro Devices) sin K6-2-brikke.

Nå koster den raskeste, 333 MHz Celeron-prosessoren om lag 700 kroner i amerikanske databutikker, i følge nyhetstjenesten Bloomberg News. AMD sin K6-2-brikke koster omtrent det samme. De billigste Pentium II-prosessorene koster 1700 kroner.

400 MHz Celeron
Første uke i januar vil Intel ventelig lansere 366 og 400 MHz Celeron-brikker. Da Celeron opprinnelig ble lansert, manglet den nivå 2-cache og ble slaktet av datapressen.

Etter at Intel i juni lanserte 300 og 333 MHz Celeron med hurtigminne, snudde stemningen. Billigbrikkene har nesten samme ytelse som tilsvarende Pentium II-brikker, selv om prisen er mye lavere.

Celeron for mobil-PC
I slutten av januar ventes Intel å lansere 266 og 300 MHz Celeron for mobil-PC, samt en 300 MHz Pentium MMX for mini-bærbare.

Disse prosessorene vil bidra til å gjøre mobil-PCer enda billigere.

Samtidig ventes en mobil 366 MHz Pentium II. De kraftigste mobil-PCene får derved en ytelse på linje med de stasjonære PC-ene.

450 MHz Xeon
I begynnelsen av januar ventes Intel å lansere en ny 450 MHz Xeon-prosessor med 2 MB nivå 2-hurtigminne for servere med fire prosessorer.

Hittil har Xeon-brikkene vært utstyrt med 512 KB eller 1MB nivå 2-cache.

Katmai med MMX 2
Senere i første kvartal 1999 kommer de første Katmai-prosessorene med opptil 500 MHz klokkehastighet. Katmai har et utvidet instruksjonsett (MMX2) som Pentium II-brikkene mangler. Instruksjonssettet skal gi bedre multimedia-ytelse.

Mange venter at systembuss-hastigheten vil bli løftet til 133 MHz for å håndtere de kraftige, nye prosessorene.

Billigere brikke = billigere PC
Allerede i begynnelsen av januar ventes en kraftig prisreduksjon på Pentium II-prosessorene. AMD ligger nemlig like i helene på Intel med en 450 MHz utgave av sin K6-2-brikke, og har også de interessante K6-3 og K7-brikkene på beddingen.

Den skjerpede konkurransen mellom prosessorprodusentene, vil resultere i både raskere og billigere PC-er i de første månedene av det nye året.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse