Annonse


Motorola kjøper mobil-FoU

Årsaken til at Lucent kvitter seg med denne forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) er at de 500 ansatte i stor grad var knyttet opp til samarbeidet mellom Lucent og Philips.

Dette samarbeidet ble brutt tidligere i år, etter å ha eksistert i om lag ett år. Lucent overlater 300 av de 500 ansatte til Motorola, mens 160 er blitt sagt opp og 40 har sluttet.

Beløp ikke kjent
Det er ikke kjent hva Motorola må betale for å overta forsknings- og utviklingsavdelingen.

Da samarbeidet mellom Lucent og Philips brøt sammen, erklærte Lucent at de ønsket å kvitte seg med forbrukerrettet virksomhet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse