Annonse


Tono tar opp kampen mot MP3

Tono – norsk selskap for forvaltning av fremføringsrettigheter til musikkverk – slår fast at musikkbransjen, artister og komponister også her i landet taper store summer på grunn av den ulovlige byttingen av musikkfiler over Internett.

MP3 fostrer pirater
Det er ikke minst filformatet MP3 som har gjort denne piratvirksomheten mulig i stor stil. MP3-filer komprimerer musikkfiler slik at man kan laste ned sanger i løpet av få minutter uten at det går ut over lydkvaliteten.

– Rent økonomisk vet vi ikke hvor store beløp tapene kommer opp i, sier Tono-jurist Inger Elise Mey til ITavisen, men det handler om store summer. I enkelte norske chatrooms byttes opp mot 2.000 musikkfiler daglig, hevder Mey.

Annonse
– På verdensbasis blir uendelig mange filer distribuert ulovlig, og vi regner aldri med å kunne oppnå full kontroll, men vi ønsker å komme mest mulig av dette uvesenet til livs, sier Mey.

Forhandlinger
Hun hevder at det omtrent ikke finnes MP3-filer som er lisensiert og dermed omsettes lovlig på nettet. For å forsøke å finne en løsning på dette problemet her til lands har Tono invitert teleoperatørene til forhandlinger.

Hensikten er å få etablert en praksis for kontroll og lisensiering av musikkfiler på nettet, og for å få definert hvor langt teleoperatørenes ansvar strekker seg i forhold til Tonos ansvar og interesser.

Ikke rettssak
Mey avviser at Tono har truet med rettssak om ikke teleoperatørene er seg sitt ansvar bevisst, slik enkelte har hevdet. Det hun sier er at det er behov for å få etablert en praksis i en juridisk gråsone.

Hun understreker imidlertid at ingen forhandlinger er startet ennå – det skjer først over jul – og at Tono verken har satt fram noen krav eller betingelser. Organisasjonen har imidlertid en rekke konkrete forslag til løsninger. En hjemmeside som distribuerer MP3-filer kan få lisens for dette gjennom Tono mot å betale en avgift er ett eksempel på konkrete tiltak som kan bli diskutert.

Internett verdifullt
Mey legger til at hun ønsker at Internett skal bli et verdifullt verktøy for artister som ønsker å distribuere sin musikk på denne måten. De skal bare slippe å tape penger på at andre utnytter deres arbeid ulovlig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse