Joramo, Arne.gif

Annonse


Hva skjer med IT i 1999?

Joramo, Arne.gif

Vil den økte konkurransen i telemarkedet føre til pedalen i bunn og stor aktivitet? Vil en middels konjunkturnedgang ikke ha vesentlig innvirkning på IT-bransjen? Vil bedrifter som må kutte kostnader velge metoden med færre folk og mer IT? Eller vil de stille alle IT-investeringer i bero?

Spørsmålene er mange og hadde vi vært i stand til å svare korrekt på alle, hadde vi sannsynligvis hatt jobb som børsorakel med et tosifret millionantall i inntekter. Derfor blir dette noen tanker om tvil og tro og noen forsøksvise svar, men ingen absolutte.

Aggressive aktører
Telekonkurransen vil øke. ElTele, Janco Multicom og Tele2 er alle tre aggressive angripere på ulike markedssegmenter. Vi får sterkere konkurranse på bredbånd, begynnende konkurranse på aksessnett og et høyt konkurransenivå både på fjerntakst og utenlandstelefoni.

Annonse
Også på Internett-området vil konkurransen skjerpes, men her vil nok en del mindre bransjebedrifter møte en hard virkelighet i 1999.

Utelukker konkurrenter
På mobilområdet får vi ingen voldsomt økt konkurranse. Telenor Mobil og NetCom vil dominere med Sense som en Dark horse. Det som er ille er at regulatoriske spørsmål, samt investeringsfrykt i praksis vil utelukke aktører som ElTele og Telia. I hvert fall hva kommersielle produkter på markedet angår i 1999.

Om markedsveksten på mobil blir 20 eller 30 prosent vet ikke vi. Men vekst blir det.

Merkantildata vil slite
Det er de store systemintegratorene som vil merke en generell konjunkturnedgang mest. Selskaper som ARK, Merkantildata, Telenor Programvare m.fl. kan oppleve harde tak i 1999.

Generelt tror vi mange bedrifter vil være mindre investeringsvillige innen data enn på kommunikasjon. Mange har mest å spare på kommunikasjon og deres IT-avdelinger har gjort mye på data allerede, men ikke like mye på tele.

Optimismen råder
Optimismen ved inngangen til 1999 er iallfall tilstede – og den er større i IT-bransjen enn i mange andre næringer.

Med det ønsker vi alle våre lesere et riktig framgangsrikt nytt år!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse