Annonse


Sleivspark fra Telenor

Kampen om mobilkundene blir stadig tøffere. Begge parter posisjonerer seg, spesielt med tanke på at nye aktører banker på døren. Gode gamle Telenor går heller ikke av veien for å bruke ufin markedsføring.

Kampanje til besvær
Hele NetComs beholdning i Rimi-butikkene, ca 10.000 mobiltelefoner, ble solgt på dagen. Telenor, som så langt har holdt seg til tradisjonelle distribusjonskanaler, ble tatt på senga av NetComs sjokksalg.

I en annonse fra MobilPartner – et selskap delvis eid av Telenor – i VG den 15. desember, kan vi lese følgende.

Annonse


”Motstridig, uvennlig og tverr? – Rimi Diga. Ettersom det sikkert ikke er så mange som vil snakke med deg, kan du nøye deg med denne. Den er mobil og du kan få den på Rimi.”

I samme annonse reklamerer selskapet for en Bosch-telefon for deg som er ”innstilt på å yte litt ekstra.”

Positiv ?
Informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil har registrert annonsen, men vil ikke kommentere den.

– Som en generell regel ønsker Telenor å omtale sine tjenester på en positiv måte, sier han.

Ikke vårt bord
Han hevder videre at selv om Telenor er aksjonær i selskapet, vil de ikke legge seg opp i MobilPartners disposisjoner.

– Det får du ta opp med MobilPartner, er hans knappe kommentar.

Tilfeldig?
Salssjef i MobilPartner Wenche Andresen sier at det skyldtes en tilfeldighet at det ble profilert en Philips-telefon i annonsen, til tross for at dette er denne som ble solgt i dagligvarehandelen Rimi.

– Philips er en leverandør som velger andre salgskanaler enn oss selv, og vi ville skille oss ut fra tradisjonelle forhandlere og styrke faghandelen, sier hun.

Ikke bekymret
Men er du ikke bekymret for at budskapet blir oppfattet som negativt?

– Vi har ikke fått noen reaksjoner hittil og planlegger tilsvarende kampanjer i fremtiden, sier hun til ITavisen.

Øvrige aksjonærer i MobilPartner er Morten Wise og Knut Meek, som eier 35 prosent hver.