Annonse


Frykt for monopolisering

AT&T har kjøpt Tele-Communications Inc, Bell Atlantis har sikret seg GTE og SBC Communications har kjøpt Ameritec, skriver Finansavisen. Det er disse fusjonene som fører til uro i Washington. Både forbrukerne, konkurrentene og politikere som Jesse Jackson krever høringer for eventuelt å stoppe dem.

Monopolisering
Man frykter de tendensene mot monopolisering som disse oppkjøpene representerer. Selskapene som slår seg sammen vil bli dominerende aktører på det amerikanske tele-markedet. Talsmenn for konkurrentene uttaler at den amerikanske telekommisjonen skulle oppmuntre til konkurranse, snarere enn å godta sammenslåinger av denne typen.

Høringene, som foregår mandag, sørger for at motstanderne kommer tidlig på banen. Det er ventet at myndighetenes eventuelle godkjenning av fusjonene ligger flere måneder fram i tiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse