Deskill

Annonse


Mobilsalget går ned

DeskillI år vil det bli solgt om lag 700.000 mobiltelefoner, mot 785.000 i fjor. Det representerer en nedgang på 12 prosent, melder Dagens Næringsliv.

Flere årsaker
– Det skyldes noe lavere subsidiering – noe som igjen har ført til at billige telefoner nærmest er forsvunnet. Samtidig har veksten i nye mobilkunder vært på kontantkort-siden, sier informasjonssjef Erik Andersen i Elektronikkbransjens servicekontor.

I forhold til prognosene fra i januar i år, er talle for antall solgte mobiltelefoner 200.000 færre enn forventet.

Flere byttet
I følge Andersen ble det solgt 400.000 flere telefoner enn det var tilvekst av nye kunder.

Verdien av årets mobilsalg beløper seg til om lag 2,5 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse