Annonse


Nextel vil ikke gi ut IP-info

En av grunnene til dette er måten Telenor Nextel forsyner sine kunder med IP-adresser. Selve adressen vil variere fra hver gang den enkelte logger seg på nettet.

Ingen kobling
– Det er ingen tilknytning mellom en abonnent og en IP-adresse, heter det i et brev fra advokat Hans Erik Johnsen i Telenor. For å finne ut hvem som bruker en bestemt adresse på et gitt tidspunkt må kunderegister og brukerlogger sammenlignes.

Telenor Nextel har om lag 65.000 adresser til rådighet for sine 200.000 kunder. Bare enkelte større bedrifter har egne IP-adresser.

Utrolig nøyaktig
Dette innebærer igjen at det er viktig at politiet er svært nøyaktig når det gjelder å angir tid. Nextel er avhengige av at tidspunktene er riktige, en unøyaktighet på noen få minutter kan få store konsekvenser.

Annonse
– Teoretisk sett kan faktisk noen sekunders feilmargin innebære at mistanken blir rettet mot feil person, heter det i Telenors svarbrev.

Bekymret for ansvaret
– Vi mener at Nextel vil kunne pådra seg sivilrettslige ansvar dersom Nextel etterkommer en begjæring fra Økokrim. En abonnent kan for eksempel bli siktet for et straffbart forhold. I ettertid viser det seg at siktelsen ikke skulle vært rettet mot vedkommende. Abonnenten kan i et slikt tilfelle saksøke Nextel for å ha handlet i strid med taushetsplikten, heter det i svarbrevet til Økokrim, Stavanger Politikammer og Post- og teletilsynet.

Holder fast på taushetsplikten
– Dersom abonnenten gis medhold i at Nextel hadde taushetsplikt, vil Nextel ikke kunne påberope seg at Post- og teletilsynets brev fritar Nextel for ansvaret, skriver Johnsen videre.

Inntil saken har vært prøvet for retten varsler Telenor Nextel at de vil holde fast på at de har taushetsplikt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse