deskill.

Annonse


Staten får 10 mrd for Telenor?

deskill.

Delprivatisering av Telenor var en av brikkene som fikk Høyre og Fremskrittspartiet til å stemme for regjeringens forslag til statsbudsjett for 1999 på onsdag.

Staten tjener
I august i år hadde to uavhengige analyseselskaper vurdert verdien av Telenor til 45 milliarder kroner. Sannsynligvis er dette tallet nærmere 50 milliarder kroner i dag.

Etter det Telecom Revy erfarer er det ikke aktuelt å selge ut mer enn 30 prosent av Telenor, fordi man vil unngå et kontrollerende mindretall. Det anses som mer sannsynlig at om lag 20 prosent av Telenors aksjer tilbys for salg. I så fall kan Staten komme til å hente inn om lag 10 milliarder kroner på en delprivatisering av det norske telekonsernet.

Annonse
Staten taper?
Men samtidig kan Staten miste den grad av kontroll de i dag har til å bestemme hvor mye utbytte Telenor skal gi. Fordi Staten eier alle aksjene kan man suverent bestemme hvor mye det skal utbetales i utbytte. Dermed har Telenors utbytte svingt de siste årene i takt med behovet for å dekke opp budsjettunderskuddene.

Men dersom Staten ikke lenger eier alle aksjene, må generalforsamlingen fatte vedtak om utbyttet. Dermed blir det vanskeligere å bruke Telenor-overskuddet til å saldere statsbudsjettet.

Ingen kommentar
Telenor vil ikke kommentere forslaget om delprivatisering. Men det er en kjent sak at konsernsjef Tormod Hermansen har ivret for delprivatisering. Og det er grunn til å tro at samferdselsminister Odd Einar Dørum har orientert Hermansen før forslaget om delprivatisering havnet i Stortinget.

– En rolleendring med private medeiere i selskapet vil føre til økt tillit, som igjen fører til økt verdi for Telenor, sa Hermansen til dagens Næringsliv i september i år.

BT klare til å kjøpe
Telenor har en samarbeidsavtale med Europas tredje største teleaktør: British Telecommunications plc (BT). Det britiske teleselskapet 50 milliarder kroner inn på konto etter salget av amerikanske MCI.

BTs konsernsjef Peter Bonfield har tidligere ikke villet utelukke at det kan være aktuelt å gå inn på eiersiden i Telenor – spesielt etter at fusjonsplanene med Telia mislyktes.

Åpner for fusjon?
En delprivatisering av Telenor kan åpne for nye fusjonsforhandlinger med svenske Telia. Ikke minst sett i lys av at Tormod Hermansens sterkeste utfordrer til toppjobben i et nytt sammenslått svensknorsk telekonsern, Lars Berg, har takket for seg.

Pressesjef Lars Billström i Telia opplyser til Telecom Revy at de ikke ønsker å kommentere eierspørsmålet i Telenor. Men Billström gjentar samme ord som Telia har uttrykt før:

– Ingen dører er lukket…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse