EURO

Annonse


Euro-trøbbel i norske firmaer

EURO

I henhold til undersøkelsen, som er utført av Norsk Gallup på vegne av IBM, konkluderer 57 prosent av norske bedrifter som har utredet problemet at endringer må gjøres.

Av de nordiske bedriftene som konkluderte med at oppgradering er nødvendig, beregner over halvparten at kostnadene vil bli mindre enn 10 prosent av de årlige IT-kostnadene.

Finland først ut
I Finland regnet hele 85 prosent av foretakene med at de nåværende systemene ikke vil takle overgangen til ny valuta.

Dette er imidlertid ikke overraskende, da Finland er blant de landene som har dårligst tid til å innføre endringer. Allerede 1. januar innfører de 11 første EU-landene euroen – og Finland er en av disse 11.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse