Annonse


500 arbeidsplasser skal bort

– Vi legger vekt på at denne omorganiseringen kan foregå uten oppsigelser, men vi kan selvfølgelig ikke gi noen garantier, sier administrerende direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Nett.

Møter konkurranse
Thygesen regner med at reduksjonen av arbeidsstokken vil skje dels ved naturlig avgang, og dels gjennom virksomhetsoverføringer – medarbeidere som flyttes fra en avdeling til en annen.

I sine bestrebelser på å møte konkurransen fra andre teleoperatører ønsker Telenor Nett å effektivisere sin organisasjon. Effektiviseringen skal representere en innsparing på 1,4 milliarder kroner fram til 2002. Hele 500 arbeidsplasser forsvinner.

Automatiske tjenester
Behovet for omorganisering og en mer effektiv organisasjon skyldes ikke minst at Telenor Nett i stadig høyere grad automatiserer sine tjenester. Thygesen understreker derfor at det er nødvendig for Telenor å ta vare på de omplasserte medarbeidernes kompetanse.

Annonse
– Omorganiseringsprosessen startet allerede tidlig i 1998. Nedbemanningen skjer i samråd med de faglige organisasjonene i Telenor, i hovedsak Tele- og Dataforbundet og NITO. Jeg erfarer at de vil se på dette som en naturlig prosess og at de har forståelse for prosessen så lenge nedbemanningen foregår etter avtalefestede former, hevder Thygesen.

Kampklar
Per Gunnar Salomonsen som er hovedtillitsvalgt for Tele- og dataforbundet i Telenor Nett sier til Telecom Revy at han ikke aksepterer Thygesens tall for ytterligere nedskjæringer.

– Det har allerede vært en nedbemanninsgsprosess i Telenor Nett, sier Salomonsen.

Argumentene om behov for omorganisering for å møte konkurransen etter at telemonopolet ble opphevet ble brukt flittig i forrige runde, mener han.

Innenfor rammene
Salomonsen legger imidlertid til at Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet setter visse rammer for hvordan man skal håndtere en eventuell konflikt i tilfeller som dette og understreker at Tele- og Dataforbundet vil holde seg til disse rammene. Han forventer selvsagt at ledelsen i Telenor Nett gjør det samme.

– I så fall vil vi kunne gå inn i dialog, sier Salomonsen. Han legger til: – Om bedriften satser på å ta ut mulig rasjonaliseringsgevinst gjennom inndraging av ledige stillinger vil dialogen bli lettere. Da får vi en diskusjon på om vi greier å levere det markedet forventer uten ny rekruttering. Slike debatter tar vi gjerne med en konstruktiv innstilling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse