deskill.

Annonse


Bondevik privatiserer Telenor?

deskill.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har riktignok tidligere signalisert at de ikke vil godta at inntekter fra slike ekstraordinære salg skal benyttes til å finansiere utgiftsøkninger på statsbudsjettet og kompensere for svikt i oljeinntektene.

Positiv invitt
Begge partiene er imidlertid positive til redusert statlig eierskap. Det er derfor grunn til å tro at en beslutning om privatisering av Telenor blir oppfattet som en positiv invitt.

Dette kan dermed bli avgjørende for trepartiregjeringens videre skjebne i Stortinget.