Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny rettssak truer Microsoft

TELEGRAM: Problemene står i kø for Microsoft. Denne uka blir de stevnet for retten av ti midlertidig ansatte som krever etterbetaling, sykelønnsordninger, pensjonsplaner og opsjonsavtaler på lik linje med fast ansatte.

Enkelte av de midlertidig ansatte har jobbet i firmaet så lenge som seks år.

Microsoft sier nei
For å opprettholde status som midlertidig, ble medarbeiderne tvunget til å slutte 1 måned hvert år, lønnsøkningen ble begrenset til fem prosent og de fikk ikke sykelønnsordninger, pensjonsplaner, etc. på linje med de fast ansatte.

Advokaten mener det er ulovlig å påtvinge en medarbeider status som midlertidig ansatt over så lange perioder som det her er snakk om. Han krever derfor etterbetaling for sine klienter for tiden de har vært ansatt i firmaet. Microsoft står på sitt og avviser kravet.