Annonse


Ny rettssak truer Microsoft

Enkelte av de midlertidig ansatte har jobbet i firmaet så lenge som seks år.

Microsoft sier nei
For å opprettholde status som midlertidig, ble medarbeiderne tvunget til å slutte 1 måned hvert år, lønnsøkningen ble begrenset til fem prosent og de fikk ikke sykelønnsordninger, pensjonsplaner, etc. på linje med de fast ansatte.

Advokaten mener det er ulovlig å påtvinge en medarbeider status som midlertidig ansatt over så lange perioder som det her er snakk om. Han krever derfor etterbetaling for sine klienter for tiden de har vært ansatt i firmaet. Microsoft står på sitt og avviser kravet.