Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sykepleiere lærer på data

OSLO: Diakonhjemmets sykepleierhøgskole i Oslo tilbyr et kull på 35 studenter PC-basert utdannelse innen sykepleien. Diakonhjemmet er først ute med et slikt tilbud her i landet. Studiet begynte mandag.

Telemedisin

Studieleder Helga Johannesen ved Diakonhjemmets Sykepleierhøgskole forteller ITavisen at veldig mye av kommunikasjonen mellom høyskole og student vil foregå elektronisk. Internett, videokonferanser, e-post, telefon og faks er virkemidler som vil bli tatt i bruk.

For eksempel vil alt studiemateriell som deles ut til studentene som befinner seg på høyskolen bli gjort tilgjengelig for studentene som deltar i fjernundervisningen.

Ikke alt elektronisk
I tillegg vil man ha fire årlige samlinger hvor studenter og lærere treffes. Johannesen understreker imidlertid at de pasientrettede studiene (praksis) vil foregå i sykehusene med direkte pasientkontakt.

– Det finnes kunnskap og læringsprosesser som ikke lar seg kvantifisere og formidle elektronisk, sier Johannesen til ITavisen.

Ensidig media
– Omsorg, intuisjon og medfølelse er noe man må tilegne seg i direkte kontakt med sykehuslivet, fortsetter Johannesen.

– De som frykter at disse felten innenfor sykepleien nedprioriteres på grunn av medias ensidige fokusering på den elektroniske delen av fjernundervisningen har ingen ting å frykte, snarere tvert i mot, avslutter hun.