jenter&data

Annonse


IT trekker jenter

jenter&data

Da andelen jenter som startet IT-studiet for sivilingeniører sank fra omlag femten til åtte prosent ga styret på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) grønt lys for kontroversielle reformer.

Bedre miljø
Blant annet ble det reservert 30 studieplasser bare for jenter, i tillegg til at man skulle få et eget datalaboratorium.

Når andelen jenter nå har økt – har dette ført til et bedre miljø – som igjen har gjort at få har sluttet på studiet.

Annonse


Oppsiktsvekkende rapport
– Å øke andelen jenter fra ti til førti prosent er oppsiktsvekkende, sier Kjersti Kvaløy ved Senter for kvinneforskning på NTNU.

Hun har utført en forskningsrapport for Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap på Gløshaugen om tiltakene som er foretatt for å få flere jenter til IT-utdanningen.

Fikk penger
De fleste land i Europa har merket en nedgang i antallet jenter som har søkt til høyere IT-utdanning. Samtidig har næringslivet etterlyst flere kvinner som kan IT.

– Det har vært en trend at jenter har sviktet teknologifag, sier Kirsti Rye Ramberg. Hun har vært leder for prosjektet “Jenter og IT”.

Resultatene fra NTNU var så gode at hun fikk 1,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å øke antallet jenter som studerer datafag også ved de tre andre universitetene. Dette var en bevilgning for 1998, og vil ikke bli fulgt opp til neste år.

Dårligere studenter
For å stoppe den negative utviklingen på NTNU ble det satset på holdningskampanjer. Dette ga ikke synlige resultater, men åpnet for å gjennomføre mer radikale tiltak.

Det ble vedtatt å kvotere inn 30 jenter. Etter råd fra Likestillingsombudet satte man en grense på skolekarakterer – de som kom inn på kvoten kunne ha inntil 10 prosent dårligere karakterer i gjennomsnitt.

Ikke nerdete
– For å trives på NTNU må du føle at du lykkes faglig. Jentene som kom hit var dyktigere i realfag enn i data. Vår oppgave var å la jentene få glødende datainteresse. De skulle lære å knekke kodene og vise dem at dette var relativt enkelt, sier Ramberg.

Samtidig var ble det lagt vekk på yrkesmulighetene som utdanningen ga.

– Vi vil vekk fra hacker- og nerdestemplet, og vise at det er et liv etter studiet.

Mange sluttet
Et annet problem når det var så få jenter som begynte på IT-fagene, førte dette til at mange sluttet.

– At jenteandelen har økt slik at det er blitt et større jentemiljø tror jeg er veldig viktig for at jentene gjennomfører studiet, sier Kvaløy.

Ingen venninner
– Når andelen jenter sank ble det belastende for de jentene som var her. Når det var så få ble det vanskelig å finne venninner på kullet. Når det blir flere jenter blir det også flere med felles interesser, noe som gir er et godt utgangspunkt for å finne noen man kan samarbeide med i forhold til faget, sier Ramberg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse