Torvildsen, Per Morten

Annonse


Vil bygge mobilnett

Torvildsen, Per Morten– Dersom myndighetene lemper på utbyggingskravene er ElTele og France Telecom i høyeste grad interessert i å satse på mobilsiden i Norge. Dersom konsesjonskravene blir satt til å etablere eget nett i kun fire byer/områder er det en investering vi kan være beredt til å ta.

Det sier styreformann i ElTele a.s. og adm.direktør i ElTele Øst, Per Morten Torvildsen, til Telecom Revy.

Må ha mobil
– Med den bevegelsen vi ser i det generelle markedet fra fastnett mot mobil, og sammensmeltningen mobil-fastnett er det maktpåliggende å ha et mobiltilbud for enhver større teleaktør.

– I vårt interessentanmeldelse ved siste konsesjonsrunde sa vi klart fra at vi var interessert dersom bare vilkårene ble til å leve med. Nå ser det ut som Telia ikke ønsker å bygge eget nett i 19 byer og Sense-avgjørelsen er kommet inn i bildet. Da har myndighetene valget mellom å få en reell konkurranse på telemarkedet ved å endre vilkårene, eller skape et duopolmarked med de markedsmessige effekter det innebærer, sier Torvildsen.

Mobilix-samarbeid
Han opplyser at ElTele Øst har et nært samarbeid med Mobilix i Danmark med sikte på en framtidig mobilsatsing i Norge. Mobilix er eid av France Telecom som også eier 33 prosent av ElTele Øst og har opsjon fram til 1. juli neste år på å bli majoritetseier.

Mobilix har også rekruttert både eks. kommunikasjonsdirektør Marit Døving fra Telenor og produktdirektør Åge Lønning fra Telenor bedrift a.s. Når vi så tilføyer at de to mest dominerende personer i ElTele-systemet som helhet i dag er nettopp Torvildsen og Svein Erik Simensen som begge kommer fra Telenor Bedrift, skulle det ikke være noe i veien med personkjemien. Som ikke det var nok – også en lang rekke andre eksledere i Telenor Bedrift a.s. jobber nå i ElTele-systemet.

Torvildsen opplyser at Mobilix og ElTele har en felles svitsje- og radioplattform, der også det lukkede digitale radiosambandet Tetra hører hjemme. Man vil med andre ord lett kunne integrere Danmark og Norge hvis man ønsker det.