Annonse


ElTele skal vokse

France Telecom eier 33 prosent av ElTele Øst og har opsjon fram til 1. juli neste år på å bli majoritetseier.

BKK inn
Nylig kom BKK inn på eiersiden og de har nå også opprettet ElTele Vestfold som i sin helhet er eid av ElTele Østfold.

Det mange spør seg, er om France Telecom vil komme inn i de regionale selskapene. De trenger nok ikke franskmennenes kapital, men mer telegigantens kompetanse.

ElTele Østfold eies av Hafslund, Fredrikstad Energiverk og Østfold Energi. Noe av det mest interessante i den sammenheng er at det er den svenske giganten Vattenfall som eier 20 prosent av både Hafslund og Fredrikstad Energiverk. Det gir en solid eierposisjon for Vattenfall både i Østfold og Vestfold.

Vokser
Adm. direktør Svein Erik Simensen i ElTele Østfold opplyser at han nå har 75 ansatte og er i kraftig vekst. ElTele Vestfold har nå startet rekrutteringsarbeidet.ElTele A.S. synes å få en mindre sentral rolle i den framtidige organiseringen.

Det ligger et forslag på bordet til ElTele-styrene som innebærer at denne overbygningen vil bestå av tre råd – et lederråd bestående av topplederne i de regionale ElTele-selskapene, et tilsvarende markedsråd og et teknisk råd.

På nåværende tidspunkt er ikke utfallet av denne omorganiseringen endelig vedtatt og vi erfarer at det foregår løpende vurderinger i systemet av hva som fungerer best i en konstellasjon der hvert enkelt regionalt teleselskap har helt ulike eiere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse