Annonse


Profdoc fusjonerer?

Styrene i Profdoc og PRIDE vurderer for tiden muligheten for en fusjon mellom de to selskapene. Onsdag ba Profdoc om at aksjene ble suspendert fra Oslo Børs – og samme dag undertegnet de to selskapene en rammeavtale for fusjon.

Profdoc overtar
Aksjonærene i PRIDE skal motta 8.035.480 aksjer i Profdoc som vederlag. Profdoc er det overtagende selskap, går det fram av en melding til Oslo Børs.

PRIDE utvikler programvare, og driver rådgivningstjenester innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Kundegruppen består av om lag 50 store selskaper, representert medinstallasjoner i 26 land.

PRIDE omsatte i første halvår 1998 for 18,6 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 0,7 millioner kroner.