Annonse


Problemer for Tandberg Data

Tandberg Data har hatt problemer med tilgjengelighet og ustabilt hode, og tape/media på sin SLR50. Årsaken til problemene skal ligge hos to underleverandører, melder Tandberg Data til Oslo Børs.

Stanser
Som en følge av disse problemene har altså SUN Microsystems bestemt seg for å stanse lanseringen av SLR50, inntil problemene er løst.

Tandberg Datas underleverandører jobber nå med å rette opp problemene.

Påvirker ikke?
Ifølge Tandberg Data kommer ikke SUNs beslutning til å innvirke på andre SLR-produkter. Dette får heller ingen store innvirkninger på omsetningen i 4. kvartal.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse