Annonse


Hvem handler på nett?

Frost & Sullivan finner årsaken til denne utviklingen i økningen i antall mennesker som har tilgang til å handle på Internett. I dag finnes det 10 millioner Internett-abonnenter, i 2004 vil antallet være 45 millioner. I første rekke vil de kjøpe varer som kan lastes ned fra nettet.

British Telecom har gjennomført en lignende analyse og kommet til lignende resultater. BT spår at 40 prosent av all shopping i Europa vil skje over Internett i løpet av de nærmeste fem årene.

Gallup tviler
Ulf Andesen i Internett-avdelingen i Norsk Gallup AS stiller seg tvilende til disse analysene. Alle andre analyser konkluderer med at mer enn 80 prosent av all handel over Internett vil være fra business til business også innenfor det tidperspektivet som både Frost & Sullivan og BT opererer innenfor.

– Internetthandelen med forbruksvarer vil ligge mellom 10 og 15 prosent, spår han. Andersen viser blant annet i denne sammenhengen til en undersøkelse gjennomført av OECD.

– Alle tallene vi kjenner, peker i samme retning, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse