Annonse


Bedring fra Profdoc

Driftsinntektene økte fra 11,2 millioner i tredje kvartal 1997 til 12,8 millioner i 1998. I samme periode ble driftsunderskuddet redusert fra minus 1,1 million kroner til minus 0,8 millioner.

Sliter i norge
Selskapet er allikevel ikke fornøyd med tingenes tilstand. Profdoc Group, som består av Profdoc AS i Norge og Profdoc AB og Team FHV i Sverige, gjorde det tilfredsstillende i Sverige. Men i Norge går det ennå ikke helt etter planen.

Endringene som er foretatt i selskapet har gitt det norske selskapet et vesentlig lavere kostnadsnivå enn tidligere. Men bemanningsreduksjonen har ført til økt bruk av konsulenter, skriver selskapet i resultatrapporten for tredje kvartal.

Uansett kan Profdoc notere seg for en resultatforbedring i tredje kvartal.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse