Annonse


Bestill visittkort på nett

Fremgangsmåten er ganske enkel: Kunden går inn på Internett. Der står valget mellom fire standardiserte valg, eller firmaets egen mal for kort, som da må være lagt inn på forhånd.

Deretter kan kunden bare skrive inn teksten, ta sin egen korrektur, og gi beskjed om hvor mange kort som skal trykkes, og på hvilken papirkvalitet.

Kutter kostnader
I første rekke er det kostnadene som kommer før trykkinga som kuttes ut.

– Det er ikke uvanlig med tre korrekturrunder før et kort trykkes, sier markedssjef Nina Leegaard i Allkopi. Selskapet introduserer tjenensten onsdag, og sier at de når det haster skal kunne levere i løpet av få timer.

Via intranett
– Ved å koble kundens eget intranett inn i produksjonsprosessen, blir det selvsagt langt mindre ressurskrevende for en større bedrift å få oppdaterte navn, adresser og telefonnumre riktig i første omgang, sier Leegard. Hun mener førtrykkskostnadene står for halvparten av utgiftene ved å lage visittkort.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse