Annonse


Data med virkelig stemme

Man kan uten videre tenke seg at programmet, Infovox 330, kan brukes til taleavis for synshemmede, ”taleprotese” for mennesker med talefeil og som et hjelpemiddel i undervisningen av dyslektikere.

Brukes overalt
Bengt Waernulf, sjefen for produktområdet ”tekst til tale” i Telia Promotor, sier at produktet også kan brukes i andre sammenhenger; i vanlige kontorlandskap, i bilen, og ved bruk av mobiltelefon.

Infovox 330 kan komme til nytte overalt hvor man trenger et grensesnitt mellom et menneske og et system

Ekte tale
Det er en stor utfordring å få syntetiske røster til å høres menneskelige ut.

Svenskene bygger sin løsning på en såkalt difonsyntese. Det betyr at man klipper ut lydfragmenter fra ekte menneskestemmer og legger dem inn i en database. Når programmet så skal lese opp en tekst, henter det fram naturlige lydfragmenter fra databasen hvor de er lagret. Dermed får man syntetisk tale til å høres svært menneskelig ut.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse