Annonse


Nå får vi WAN på Internett

Internett er allerede den nest vanligste transportveien for trafikk på stamnettet, hevdes det i den nylige utførte undersøkelsen fra ZD Market Intelligence.

Stemmer med Norge
– Vi regner med at i land med høy Internett-penetrasjon vil næringslivet kunne vise til Internett-bruk på høyde med, eller bedre enn det vi kan vise til i USA, mener ZD Market Intelligence.

Blant disse landene står Norge, Sverige og Finland i første rekke, og tallene fra undersøkelsen kan langt på vei videreføres til Skandinavia.

Terminalemulering
Undersøkelsen viser at det fremdeles er klassisk terminalemulering som er den viktigste oppgaven som utføres over stamnettet: Kommunikasjon fra PC til vertsmaskiner står for 40 prosent av bruken.

Annonse
Nå er derimot Internett-trafikken kommet helt opp på 2. plass (21 prosent) – og dette gjelder surfing og e-post. Deretter følger LAN-basert kommunikasjon (18 prosent) som også øker raskt.

Yter tjenester
Det er først og fremst servicenæringene som har tatt i bruk Internett som et alternativ til det vanlige stamnettet:

De tjenesteytende næringene står for hele 34 prosent av trafikken, fulgt av alle typer detaljhandel og grossistvirksomhet på 20 prosent.

Lite e-handel
De viktigste bruksområdene innen servicenæringene er surfing som står for 35 prosent. Deretter kommer bruk av e-post på 27 prosent, mens bedriftens egne hjemmesider står for 21 prosent. Intranet representer overraskende nok kun 6 prosent av bruken.

Til tross for alt oppstyret om e-handel står dette segmentet kun for 5 prosent av WAN-trafikken over Internett for tjenesteytende næringer akkurat nå.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse