Annonse


Lur eller lurt med Telenor

For det er ikke alltid at det fungerer som det skal. Tjenesten koster 10 kroner måneden, eller 30 kroner per kvartal. Denne summen betales forskuddsvis. men du må ringe for minst 50 kroner kroner per måned på rabattnumrene før du sparer noe med “Familie og Venner”.

85 millioner
Telenors egne beregninger viser at abonnentene vil motta rabatter for “Famile og Venner” til en verdi av 85 millioner kroner i inneværende år. 396.486 kunder hos Telenor har denne rabattordningen.Men forutsetningen for å få rabatt er at du som er Telenor-kunden må følge med på fakturaen og ringe for mer enn femti kroner per måned på de oppgitte nummerne. Hvis ikke er det Telenor Privat som tjener penger- og ikke du som sparer.

Et dyr tilfelle
I ett konkret tilfelle ITavisen er kjent med, betalte abonnenten 30 kroner for å oppnå en rabattsum på 14 kroner og 86 øre. Det overskytende beløpet på kr 15,14 gikk rett i lomma på Telenor. På toppen av det hele hadde ikke vedkommende bestilt tjenesten.Og etter det ITavisen erfarer, er ikke dette et enkelt tilfelle.

Beklagelig
Informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme synes det er beklagelig at noen skulle betale for et abonnement de ikke har bestilt. Sikkerhetsrutinene er slik at abonnementet bestilles over telefon for deretter umiddelbart å bli bekreftet per brev. Telefonbestilling er viktig for å kunne opprettholde det servicenivået både Telenor og abonnentene er best tjent med.

Annonse


Har ikke abonnenten mottatt noe slikt brev, kan forklaringen være at operatøren har tastet forkjært. Slike feil er det umulig å gardere seg hundre prosent i mot, mener Gjølme. I slike tilfeller vil Telenor naturligvis rette opp feilen umiddelbart og annullere abonnementet.

Ikke ansvarlig
Når det gjelder folk som faktisk har bestilt abonnementet, mener Elisabeth H. Gjølme at de selv er ansvarlig for å følge med på fakturaen for å se om abonnementet virkelig innebærer en reduksjon i telefonutgiftene.

– Opplysningene kommer veldig klart frem på fakturaen, mener Gjølme, så det skulle være lett å finne ut om man sparer penger. Hvis ikke bør man avbestille. Det er gratis, sier Gjølme.

Lojale kunder
Rabattordningen Familie og Venner gir deg 20 prosent på alle samtaler til avtalte nummer etter klokken 17.00 på hverdager samt i helgene. Til sammen er 396.486 abonnementer registrert på denne rabattordningen hos Telenor Privat.

Fordelene med disse rabattordningene sett med Telenors øyne er blant annet at man får styrt en del av telefontrafikken unna de verste toppene, og at teleoperatøren på denne måten skaffer seg lojale kunder.