Annonse


Telenor spiser TAC

Pressesjef Fredrik Grindland i Telenor International bekrefter ovenfor Dagens Næringsliv av selskapet sitter i sluttforhandlinger med TAC. Og da handler det ikke akkurat om sukkertøyet Tic Tac.

Ikke beslutning ennå
– Det er ømtålig å snakke eller skrive om dette akkurat nå. Styret i Telenor er informert om forhandlingene, men det er ikke fattet noen beslutning, sier Grindland.

Pressesjefen regner med at det vil falle en avgjørelse innen utgangen av året, men vil ikke kommentere om det dreier seg om investeringer eller samarbeid.

Annonse
Vil kjøpe?
Etter det Dagens Næringsliv erfarer vil Telenor kjøpe seg inn i TAC med en eierandel på 40 prosent. Eierne av TAC, telekommunikasjonsselskapet United Communications Industry (Ucom), vil derimot ikke selge mer enn 25 prosent.

Det antydes en total investeringsramme på 2,5 milliarder kroner, noe pressesjef Fredrik Grindland i Telenor ikke ønsker å kommentere.

Ucom sliter
Asia-krisen har også slått ut for Ucom. Selskapet hadde et underskudd på 3,2 milliarder kroner i 1997 og egenkapitalen har gått ned mot null i løpet av de siste 12 månedene.

Markedsverdien har falt fra 20 milliarder kroner i 1995 til i underkant av 1 milliard (!) kroner i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse