Nilsson, Sven-Christer

Annonse


Ericsson tjener godt

Nilsson, Sven-ChristerResultatet før skatt var på 12,097 millioner svenske kroner, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Øker svakere
Selskapet hadde en omsetning på 125,396 millioner svenske kroner og tjente 4,25 kroner per aksje. Økningen i omsetning tilsvarer 11 prosent, mens inntekt per aksje tilsvarer en økning på 18 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Kina er størst
Ericsson skriver i en pressemelding at resultatet kommer som en følge av bedre marginer, pluss en fortsatt vekst i mobilmarkedet.

Ericssons salg i Asia økte med ni prosent, men dersom man holder Kina utenfor, minsket salget med 29 prosent. Kina er det største enkeltmarkedet for Ericsson.

Annonse
Sliter i Nord-Amerika
Salget i Latin-Amerika økte med 29 prosent, mens salget i Europa, bortsett fra i Sverige, økte med 15 prosent. I Nord-Amerika gikk det litt tyngre, der sank salget med 7 prosent.

Ericsson hadde 104.001 ansatte 30. september i år og dette er 3.227 flere enn i desember 1997.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse