Annonse


Microsoftsak blir mediafest

Microsoft har ikke til hensikt å gi seg, til tross for det massive trykket fra Justisdepartementet og dets partnere i 20 stater som sammen har tatt initiativet til rettssaken som starter i dag.

Mye å grave i
Dette går klart frem av dagens mediaoppslag, enten man snakker om offisielle Microsoft-uttalelser eller det som kommer frem som resultat av undersøkende journalistikk. Akkurat det siste er jo noe amerikansk presse har satset mye på de siste 25 årene, og Microsoft-saken gir gravejournalistene mye å jobbe med.

Internmemo
Blant annet har Wall Street Journal fått tak i et 14 siders internmemo, kalt “The Era Ahead”, som Bill Gates skrev og distribuerte internt i Microsoft i september. Der gjør han det klart at målet fremdeles er mer integrasjon, altså mer av den samme strategien som har skapt trøbbel hos konkurrentene og som er den direkte årsaken til diskusjonen med justisdepartementet.

Megaserver
Papiret legger planer for hvordan fotografier, musikk, bøker og telefoner skal integreres inn i PCen, for hvordan Windows skal inn i vegg-opphengte datamaskiner, dashbord-maskiner i bilen, håndskriftbaserte datamaskiner og for datamaskiner spesialtilpasset dem som vil lese tunge bøker.

Alle meldinger til deg, enten de er tekstbasert, stemme- eller videobasert, skal lagres i en enorm, database på Internett, med navn Megaserver, sammen med dine kalenderdata og opplysninger om finanser og innkjøpsvaner.

Hovednøkkelen
I memoet understreket Bill Gates at integrasjon er hovednøkkelen, enten man snakker om å gjøre maskinene enklere å bruke eller man snakker om å bedre Microsofts tilgang til nye markeder. Han skriver at Microsoft har utviklet seg fra et selskap som sender ut separate produkter til ett som selger en enhetlig plattform (a unified platform.).

Konklusjonen i Wall Street Journal er altså at ingenting har endret seg i forhold til den strategien, som har gitt Microsoft mer enn 90 prosent av markedet for operativsystemer. Og som er den direkte årsak til at Justisdepartementet i Washington mente at en rettssak var på sin plass.

USA Todays vriUSA Today har, ikke uventet, funnet sin egen vri på saken. I et stykke datagrafikk nederst på førstesiden på Money-seksjonen kan selskapet fortelle at 53 prosent av amerikanerne mener at ingenting vil komme ut av rettssaken.

28 prosent mener at Internett Explorer vil bli fjernet fra Windows, 8 prosent mener at Netscape Navigator skal bli en del av Windows og 7 prosent mener at rettssaken vil resultere i at Microsoft blir delt opp i en rekke mindre selskaper.

Rettssaken skal i følge planene vare i seks-syv uker. Man kan regne med at det vil bli en Microsoft-dominert mediafest fremover, siden det jo er snakk om en rettssak i full offentlighet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse