Rygg, Magne

Annonse


Åpner for telesamarbeid

Rygg, Magne

Etter to års kamp om posisjoner kan det nå se ut til at de to teleoperatørene omsider tar til fornuft. Under en debatt på kraftleverandørenes telematikkmøte i Kristiansand i dag kom det tydelig fram at det ikke lenger bare er grasrota i de to organisasjonene som gir uttrykk for at samarbeid er nødvendig, skal de lykkes med den ambisiøse satsingen på tele.

Alle tjener
– Vi vil få en uendelig mye sterkere posisjon i markedet dersom vi samarbeider, hevdet Nordgaard.

– Alle parter hadde tjent på at vi hadde fått til et samarbeid. I dag er det fare for at vi investerer for mye i infrastruktur, ved at vi bygger ut parallelt i altfor stor grad, sa Rygg.

Annonse
Ingen fusjon
– Mange lurer sikkert på hvorfor kraftleverandørene har to teleselskaper. Svaret er at vi har ulik forretningsfilosofi og forskjellige geografisk tilnærming, innrømmet Nordgaard.

I første omgang er det et praktisk samarbeid dag til dag de to har i tankene. Noen sammenslåing av Enitel og ElTele er det foreløpig ikke snakk om.

– En sammenslåing må eierne av de to selskapene eventuelt avgjøre, sa Rygg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse